dijous, 16 d’abril de 2009

Un bon somni

Si jo en tingués un poder màgic o algun estri per l 'estil canviaria un munt de coses. Com tothom, primer pensaria en mi mateixa. Però tal i com es troba el món... Penso que la millor solució és canviar-ho una mica amb l'únic objectiu de fer feliç a la gent. En comparació, els meus desitjos egoistes són secundaris. Així doncs, en primer lloc faria que els països subdesenvolupats es converteixin en desenvolupats. Tot i així no hi haurien morts per fam ni tampoc malalties incurables per la manca de medicaments. Tot seguit, eliminaria tota la contaminació que ofega el nostre planeta. També, un canvi molt important que faria és la igualtat entre homes i dones, és a dir, tots dos amb els mateixos drets: sou, professió, etc. Per finalitzar, voldria que la gent no sigués tan egoista i més generosa.
Tot aquest rotllo és el meu somni. Penso que així el món seria millor i amb aquestes accions i conceptes la majoria de nosaltres podríem disfrutar ben a gust de la vida.