dimarts, 3 de febrer de 2009

BocaNord


L’ Espai Jove Boca Nord és un equipament per a joves singular, situat al districte d’Horta-Guinardó amb voluntat de donar resposta integral a les necessitats, inquietuds i demandes dels joves. Volem donar serveis a la joventut del districte i la ciutat, en un espai que dignifica les condicions del que tradicionalment eren els equipaments de joventut. Parlem de 2.300 m2 dels joves i per els joves. Parlem d’un model d’equipament que disposa de recursos per oferir espais i programacions altament singularitzades.